Ochrana osobních údajů na www.realestate-lidl.cz

(Verze 3.0; stav 30.01.2024)

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky www.realestate-lidl.cz. Následující Prohlášení o ochraně osobních údajů Vám poskytne informace o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní mohou být přiřazeny. Právní předpisy na ochrany osobních údajů jsou představovány zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

1. Návštěva webových stránek

Účely zpracování osobních údajů/ právní základy:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a ukládání následujících údajů:

• údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
• údaj o datu a času přístupu;
• údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
• údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);
• údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a
• označení poskytovatele připojení.

Tyto údaje jsou ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

• zajištění bezproblémového připojení;
• zajištění pohodlného používání našich webových stránek/ aplikace a
• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právním základem pro zpracování IP adresy je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů. Pokud popsané zpracování slouží k přípravě smlouvy, je právním základem pro zpracování osobních údajů článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.

Příjemci/ kategorie příjemců:

Vaše údaje jsou v rámci výše uvedeného zpracování osobních údajů zpracovávány z našeho pověření také smluvními zpracovateli z oblasti IT hostingu. Tito zpracovatelé jsou vždy pečlivě vybíráni, podrobováni našemu auditu, a navíc smluvně vázáni podle článku 28 GDPR.

Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:

Údaje se ukládají na dobu sedmi dnů a poté jsou automaticky smazány.

2. Kontaktní formulář
 

Účely zpracování osobních údajů/ právní základy:

S osobními údaji, které nám při vyplňování našeho kontaktního formuláře poskytnete, zacházíme samozřejmě důvěrně. Vaše osobní údaje používáme výhradně za účelem zpracování Vašeho dotazu nebo požadavku. Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) nebo článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR. Náš i Váš shodný (oprávněný) zájem na tomto zpracování osobních údajů přitom vyplývá z cíle odpovědět na Vaše dotazy, případně vyřešit vzniklé problémy.

Příjemci/ kategorie příjemců:

Vaše údaje jsou v rámci výše uvedeného zpracování osobních údajů zpracovávány z našeho pověření také smluvními zpracovateli z oblasti zákaznické podpory. Tito zpracovatelé jsou vždy pečlivě vybíráni, podrobováni našemu auditu, a navíc smluvně vázáni podle článku 28 GDPR. Vaše dotazy navíc předáváme také kontaktním osobám v příslušných společnostech Lidl, pokud je to k jejich zodpovězení nezbytné. K tomu může dojít například v případě, pokud se Váš dotaz týká určité regionální společnosti Lidl, a proto jej musí zodpovědět kontaktní osoba z této oblasti.

Doba uschování/ kritéria pro určení doby uschování:

Údaje, které nám prostřednictvím našeho kontaktního formuláře poskytnete, budou námi a příjemci uloženy po dobu nezbytnou ke zpracování Vašeho dotazu. V případě zvláštních dotazů, například ohledně stavebních projektů, mohou být relevantní také zákonné povinnosti uchování dle obchodněprávních předpisů a daňových a účetních předpisů, které ukládají povinnost uložení až dvanáct let.

3. Používání souborů cookie a obdobných technologií pro zpracování údajů o používání

Účely zpracování osobních údajů/ právní základy:
My, společnost Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, jsme správcem osobních údajů v souvislosti s používáním takzvaných souborů cookie na adrese www.realestate-lidl.cz

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek ukládají do Vašeho koncového zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.). Soubory cookie ve Vašem koncovém zařízení neškodí, neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný malware. V souborech cookie jsou uloženy informace, které vždy souvisí se specifickým použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.

Přehled informací o používaných souborech cookie a dalších technologiích společně s příslušnými účely zpracování, dobami uložení a případně zapojenými poskytovateli najdete v našem Seznamu aktuálně používaných cookies.

Používání souborů cookie slouží, v závislosti na kategorii souborů cookie, k následujícím účelům:

Technicky nutné: Toto jsou cookies nebo obdobné metody, bez nichž nemůžete využívat naše služby (například pro správné zobrazování našich webových stránek, včetně písma a barvy, pro poskytnutí Vámi zvolených funkcí, pro zohlednění Vašeho nastavení jako je Vaše volba ohledně souborů cookies a obdobných technologií, atd.).
Preferenční: Pomocí těchto technologií můžeme zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Například Vám můžeme na základě Vašeho nastavení zobrazit naše webové stránky ve Vašem jazyce.
Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky o používání našich služeb za účelem jejich úpravy tak, aby odpovídaly Vašim potřebám. Díky tomu můžeme například určit, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky potřebám a zvyklostem uživatelů.
Marketingové: Jejich prostřednictvím my a jiní správci můžeme Vám nebo jiným uživatelům zobrazovat odpovídající reklamní obsahy, které jsou založeny na analýze uživatelského chování. Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečného identifikátoru).

Přehled informací o používaných souborech cookie a dalších technologiích společně s příslušnými účely zpracování, dobami uložení a případně zapojenými poskytovateli najdete zde.

Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají především následující typy osobních údajů:

Technicky nutné:

• Optimalizace doby odpovědi rozdělením provozu na webových stránkách mezi více servery;
• údaje o užívání pro uložení stavu souhlasu uživatele se soubory cookie aktuální domény (např. Cookie Consent - souhlas se soubory cookie).

Preferenční:
• Nastavení přizpůsobení uživatelského rozhraní (např. aktivní výběr jazyka);
• ukládání interakcí mezi uživatelem a službou Bing mapy pro optimalizaci funkce map.
Statistické:
• Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o užívání našich webových stránek. Tyto profily obsahují zejména:
        o typ/verzi prohlížeče,
        o používaný operační systém,
        o referenční URL (dříve navštívené stránky),
        o hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),
        o čas požadavku na server,
        o individuální uživatelské ID a
        o události spuštěné na webových stránkách (chování při surfování).
• IP adresa se přitom pravidelně anonymizuje, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.

Právním základem pro používání preferenčních a statistických souborů cookie je Váš souhlas podle článku 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných souborů cookie je článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR. To znamená, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb v souvislosti s jednáním o smlouvě nebo jejím plněním.

Svůj souhlas můžete s účinky do budoucnosti kdykoli odvolat nebo upravit, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání. Stačí jednoduše kliknout zde a provést svou volbu. Zrušením příslušného zaškrtnutí odvoláte snadno a bez problémů svůj souhlas s příslušnými účely zpracování.

Příjemci/ kategorie příjemců:
V rámci zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie a podobných technologií za určitých okolností využíváme pro zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše údaje z našeho pověření jako smluvní zpracovatelé, jsou však pečlivě vybíráni a smluvně vázáni podle článku 28 GDPR. Všichni, kdo jsou v našem Seznamu aktuálně používaných cookies uvedeni jako poskytovatelé, jsou našimi zpracovateli.

V rámci naší spolupráce se společností Google LLC jsou výše uvedené údaje zpravidla zpracovávány ke statistickým účelům také na serverech v USA.
 

Doba uschování / kritéria pro určení doby uschování:

Dobu uložení souborů cookie můžete zjistit v našem Seznamu aktuálně používaných cookies. Pokud je ve sloupci „Vypršení“ uvedeno „trvalá“, bude soubor cookie vždy uložen trvale, až do odvolání příslušného souhlasu.

4. Bing mapy a cookies od společnosti Microsoft

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Na těchto webových stránkách využíváme službu Bing mapy. Díky tomu Vám můžeme přímo na webových stránkách zobrazovat interaktivní mapy a umožnit Vám pohodlné používání funkce mapy, abyste mohli vyhledávat např. kontaktní místa ve Vámi zvolené oblasti ve Vašem okolí, nebo abychom mohli umisťovat na mapy naše nabízené prodejny.

Využívání mapové služby Bing mapy se uskutečňuje za účelem zatraktivnění zobrazení naší online nabídky a k usnadnění vyhledávání míst, na která na webových stránkách odkazujeme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR. Kromě toho používáme na webu cookies od společnosti Microsoft, abychom zaznamenali Vaše chování při používání webu a abychom Vám mohli zobrazovat reklamu na základě vašich zájmů.

Bing mapy a cookie od společnosti Microsoft se používají pouze v případě, že jste udělili souhlas v příslušném dialogovém okně (cookie consent banneru). V tomto ohledu je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím dialogového okna, které můžete vyvolat plovoucí ikonou v levém spodním rohu naší webové stránky.

Příjemci / kategorie příjemců:

Používáním Bing map a aktivací cookies obdrží poskytovatel služby Bing mapy, společnost Microsoft Corporation, mj. informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou podstránku našich webových stránek. Abyste mohli využívat služby Bing mapy, je v rámci internetové komunikace nutné zpracovat Vaši IP adresu.

Konkrétní zpracování osobních údajů prostřednictvím služby Bing mapy nemůžeme nijak ovlivnit. Společnost Microsoft údaje příp. využívá i pro svoje vlastní účely a propojuje je s existujícími profily nebo vyhledávacími dotazy. Další informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů společností Microsoft získáte z prohlášení o ochraně osobních údajů této společnosti. Zde také naleznete další informace týkající se Vašich práv v tomto ohledu a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí. Adresa a prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

Údaje zaznamenaná v cookies budou přeneseny a uloženy na serveru společnosti Microsoft v USA (třetí zemi). Neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti odpovídající ochraně pro USA, a tudíž není garantována úroveň ochrany osobních údajů srovnatelná s Evropskou unií, takže zejména výkon práv subjektů údajů může být ztížen a nelze vyloučit přístup k údajům ze strany státních orgánů. Se společností Microsoft jsme však uzavřeli tzv. standardní smluvní doložky, jejichž prostřednictvím je Microsoft povinen dodržovat evropské standardy ochrany dat.

Doba uchování/ kritéria pro určení doby uchování:

Zde používané soubory cookie a informace, které obsahují, jsou uloženy po dobu uvedenou v Seznamu aktuálně používaných cookies a poté se automaticky smažou. Pokud je ve sloupci „Vypršení platnosti“ uvedeno „trvalé“, bude soubor cookie trvale uložen, dokud nebude odvolán příslušný souhlas.

Pokud svůj souhlas odvoláte, Vaše údaje budou okamžitě vymazány.

 

5. Předávání příjemcům do třetích zemí

Pokud předáváme údaje příjemcům do třetích zemí (se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z údajů o příjemcích/ kategoriích příjemců v rámci popisu příslušného zpracování osobních údajů. Takzvanými rozhodnutími o odpovídající ochraně Evropská komise některým třetím zemím stvrzuje standard ochrany osobních údajů srovnatelný s úrovní v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete pod odkazem http://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs . Pokud v zemi není odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, dohlížíme na to, aby ochrana osobních údajů byla dostatečně zajištěna jinými opatřeními. To je možné například pomocí závazných podnikových pravidel, standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí, osvědčení, nebo schválených kodexů chování. Obraťte se, prosím, na pověřence pro ochranu osobních údajů (čl. 7), pokud si přejete k této problematice obdržet bližší informace.

6. Práva subjektu údajů

Přehled

Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme podle článku 15 GDPR;
• právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů podle článku 16 GDPR;
• právo na výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme podle článku 17 GDPR;
• právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů podle článku 18 GDPR;
• právo na přenositelnost Vašich osobních údajů podle článku 20 GDPR;
• právo vznést námitku podle článku 21 GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR

V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména informace o:

• účelech, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
• kategoriích Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
• příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
• plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
• skutečnosti, že Vám náleží právo požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
• právu podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu;
• zdrojích osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás;
• skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR, a pokud ano, pak také informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích, které takovéto zpracování pro Vás může mít.

Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

Právo na opravu podle článku 16 GDPR
Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Právo na výmaz podle článku 17 GDPR

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

• zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
• vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by nás opravňovaly k pokračování zpracovávání Vašich osobních údajů;
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• osobní údaje musíme vymazat, abychom splnili příslušnou právní povinnost;
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR

Náleží Vám právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

• popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
• zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
• jakožto správce Vašich osobních údajů již tyto údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
• vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje předat jinému správci, aniž bychom tomu bránili, pokud:

• zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním dle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo je nezbytné pro plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
• zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR

Za podmínek článku 21 odstavce 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Obecné právo vznést námitku platí pro veškeré případy zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely reklamy jsme povinni vyhovět takové obecné námitce, pouze pokud pro to uvedete závažné oprávněné důvody, například možné ohrožení zdraví nebo života. Navíc máte možnost obrátit se na dozorový úřad příslušný pro společnost Lidl Česká republika s.r.o. nebo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Česká republika s.r.o.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR

Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

7. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů společností Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 („správce“) a na webovou stránku www.realestate-lidl.cz

Správce lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu realestate@lidl.cz. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Česká republika s.r.o. je možné ohledně dotazů týkajících ochrany osobních údajů v souvislosti s provozem webových stránek www.realestate-lidl.cz nebo pro uplatnění Vašich práv kontaktovat na výše uvedené adrese k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na adrese ochranaosobnichudaju@lidl.cz.