Hledáme

Budoucnost potřebuje prostor

Neustále pracujeme na dalším rozvoji své sítě prodejen a logistických center, a proto stále hledáme nové partnery pro expanzi.

Silní v každé situaci

Individualita

Ve všech lokalitách jsme silným maloobchodním prodejcem: naše prodejny naleznete ve všech klasických lokalitách, ve specializovaných obchodních a nákupních centrech i v hustě osídlených oblastech. Hledáme pozemky pro prodejny i logistická centra. Jsme otevřeni nákupu i pronájmu zastavěných i nezastavěných ploch.

Naše požadavky na lokalitu

Čísla a fakta

Prodejny

Obyvatelstvo ve spádové oblasti:od 15 000
Obyvatelstvo v bezprostředním okolí:od 5 000
Prodejní plochy:1 000 m² – 1 400 m²
Zákaznická parkovací místa:0 až 130 míst
Zastavěné nebo nezastavěné pozemky:od 6 000 m²
pic

Předpoklady pro správné logistické centrum

blízká poloha k městu/aglomeraci; dobré dopravní spojení; v bezprostřední blízkosti hlavního tahu (dálnice, silnice I. třídy) možnost provozu logistického centra 24 hodin a možnost zásobování nákladními vozidly bez omezení v souladu s územně plánovací dokumentací napojení na místní dopravu (autobus, tramvaj) pro zaměstnance potřebný elektrický příkon > 1 MW telekomunikační připojení

Plocha pozemku > 80 000 m² ideálně vyčleněná jako průmyslová zóna

Skladovací plocha > 25 000 m² v průmyslové zóně

Naše nabídka nemovitostí

Těšíme se na zprávy od vás

Pro otevření dalších prodejen potravin a logistických center Lidl hledáme v celé Evropě nemovitosti ke koupi nebo pronájmu: Pošlete nám svou nabídku nemovitostí v následujícím on-line formuláři.