flexibilní

S konceptem prodejen Lidl

Okraje měst, venkovské oblasti, hustě zastavěná městská centra – každé prostředí klade na případnou zástavbu jiné požadavky a někdy s sebou nese i nejrůznější výzvy. Díky našim různým konceptům prodejen můžeme nabídnout vhodné řešení pro každou lokalitu.

Náš koncept prodejen

Správný koncept pro každou lokalitu

.